Het bed is een frame / ledikant, waarbij de bedbodem(s) aan de binnenkant van de constructie op randen (en in geval van een tweepersoonsbed een middenbalk) kunnen rusten. Een slaapsysteem bestaat dus uit een bed, bedbodem(s) en matras(sen). Doel is een stabiel en geruisloos geheel te creëren.

De constructie
Liefst lopen de randen waarop de bedbodem(s) rusten van hoofd- tot voeteneinde, zodat de bedbodems over de gehele lengte ondersteund worden. Meer draagvlak zorgt voor een betere stabiliteit. Vervolgens kan op de bedbodem het matras worden geplaatst. Belangrijk is dat het matras minimaal 4 centimeter in het bed kan wegzinken (meer hierover onder het kopje ‘insteekdiepte’). Dit is belangrijk, zodat het matras niet kan verschuiven. Bij twee losse matrassen naast elkaar zorgt dit er tevens voor dat van een voeg tussen twee matrassen veel minder waarneembaar is, omdat de matrassen bij elkaar worden gehouden. Daarnaast speelt de zogenoemde insteekdiepte een belangrijke rol in de instaphoogte en esthetische waarde (hoe ver of weinig het matras boven de bedrand uitsteekt). Het is derhalve belangrijk insteekdiepte en de hoogte van matras en lattenbodem te controleren.

Binnenmaat
De op de website aangegeven afmeting is de exacte binnenmaat van een bed. Vervolgens wordt de lattenbodem vrijwel door ieder merk 1 centimeter smaller en circa 3 centimeter korter geproduceerd, zodat de bedbodems in het frame op de randen kunnen worden geplaatst.


Instaphoogte
De juiste bedhoogte hangt van de wens, gesteldheid en lichaamslengte van de gebruiker af. Ter indicatie kan gesteld worden dat bij het zitten op de rand van het bed de onder- en bovenbeen een hoek van 90 graden of meer maken. U zou om een indicatie te krijgen op een voor u prettige hoogte stoel gaan zitten en de hoogte van grond tot knieholte meten. In ons assortiment hebben wij bedden van 27,5 centimeter laag (futon) tot 60 centimeter hoog, waarbij de afmetingen tussen de 44 en 54 centimeter doorgaans gekozen worden.


Om tot de totale hoogte te komen dient hierbij opgeteld te worden in hoeverre het matras boven de bedrand uitsteekt. Dit kunt u uitrekenen aan de hand van de insteekdiepte, hoogte van de lattenbodem en dikte van het matras.

Insteekdiepte
Insteekdiepte is de afstand vanaf de rand waarop de bedbodem kan worden geplaatst tot aan de bovenkant van de bedrand. Ter voorbeeld: stel dat een matras 22 centimeter dik is en een lattenbodem 8 centimeter dik is. Totaal 30 centimeter. Als er een insteekdiepte van 20 centimeter is zal het matras 30 - 20 = 10 centimeter boven de bedrand uitsteken. Om op de rand van het bed te zitten is het fijn als het matras minimaal 7,5 centimeter boven de bedrand uitsteekt, zodat het hout bij het zitten aan de rand van het bed niet in de dijbenen drukt. Esthetisch is het mooi als het matras maximaal 14 centimeter boven de bedrand uitsteekt.


Open of gesloten bedkast
Mensen met lage tolerantie voor vluchtige organische stoffen (VOS) en / of COPD (een verzamelnaam voor astma, chronische bronchitis en longemfyseem) doen er goed aan een gebalanceerde slaapomgeving te creëren. Mensen die lijden aan COPD zijn bijvoorbeeld zeer gevoelig voor huisstofmijt, hebben vaak benauwdheidsklachten, een verstopte neus, last van eczeem, hoesten, niesbuien en jeukende ogen. Deze mensen werken liefst met een 'open bedkast' (geen dichte constructie of lades), zodat het makkelijk schoonmaken is onder het bed en veel ventilatie mogelijk is.

Hoofdbord
De meeste van onze bedden hebben het hoofdbord in een hoek van 6 tot 8 graden naar achteren. Bij het zitten op het bed zorgt dit voor een meer natuurlijkere zithouding. Daarbij is het beter om niet te kiezen voor een bekleed hoofdbord, omdat bijvoorbeeld haarproducten in bekleding kunnen blijven plakken.